Parameter estimation for a viscoplastic damage model using a gradient-based optimization algorithm
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Rolf Mahnken

Magnus Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Engineering Computations

Vol. 15 7 925-955

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07