Bifurcation results for plasticity coupled to damage with MCR-effect
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

International Journal of Solids Structures

Vol. 37 1975-1996

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07