A Class of Thermo-Hyperelastic-Viscoplastic Models for Porous Materials: Theory and Numerics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Lennart Mähler

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

International Journal of Plasticity

Vol. 17 943-969

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07