Modeling and Numerical Issues in Hyperelasto-plasticity with Anisotropy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

International Journal of Solids and Structures

Vol. 38 9461-9478

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07