Anisotropic damage with the MCR-effect coupled to plasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Andreas Menzel

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Paul Steinmann

International Journal of Engineering Sciences

Vol. 41 13-14 1535-1551

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07