A model framework for anisotropic damage coupled to crystal (visco)plasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Robert Lillbacka

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

International Journal of Plasticity

Vol. 20 12 2143-2159

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06