Organising research interaction: A case study of a research project in bioinformatics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Frida Wennerström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi