Organising research interaction: A case study of a research project in bioinformatics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Frida Wennerström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07