Adaptive FE-analysis of Column Supported Reissner-Mindlin Plates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 72 605-626

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06