Adaptive FE-Simulations In 3D Using Multigrid Solver
Paper i proceeding, 2004

Författare

Per Kettil

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Torbjörn Ekevid

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

WCCM VI in conjunction with APCOM’04, Beijing, China, Sept. 5-10, (2004)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06