Towards fully mesh adaptive FE-simulations in 3D using multigrid solver
Paper i proceeding, 2003

Författare

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Second MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, June 17-20, (2003)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06