Integrated simulation and information transfer in design of transportation structures
Paper i proceeding, 2002

Författare

Marcus Davidson

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

IABSE Symposium "Towards a Better Built Environment - Innovation, Sustainability, Information Technology", Melbourne, Australia, September (2002)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06