Integrated computational engineering
Paper i proceeding, 2002

Författare

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

WCCM V, Fifth World Congress on Computational Mechanics, Vienna, Austria, July 7-12, (2002)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06