Adaptive 3D Finite Element Analysis in Structural Design
Paper i proceeding, 2001

Författare

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

ECCM-2001, Cracow, Polen, June 26-29, (2001)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06