Adaptive 3D solid modeling and simulation in computational structural design
Paper i proceeding, 2000

Författare

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

ICTAM2000 20:th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Chicago, USA, August 27 - September 2, (2000)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06