Adaptive plate bending analysis with column interaction
Paper i proceeding, 1998

Författare

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Fourth World Congress on Computational Mechanics, Buenos Aires, Argentina, June 29 - July 2, (1998)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06