Adaptive FE-solution of column (Reissner-Mindlin) plates
Övrigt konferensbidrag, 1997

Författare

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Tenth Nordic Seminar on Computational Mechanics, Tallinn, Estland, 24-25 oktober 1997

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06