Interactive Design and Investigation of Physical Bridges using Virtual Models
Paper i proceeding, 2001

Författare

Mike Connell

Institutionen för byggnadsmekanik

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

First MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, pp. 608-611. June 12-15, (2001)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06