Integrating Modelling, Simulation and Visualisation in Immersive VR Environments - A Tool in Bridge Design
Paper i proceeding, 2000

Författare

Mike Connell

Institutionen för byggnadsmekanik

Per Kettil

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

IASS-IACM 2000, Fourth International Colloquium on Computation of Shell & Spatial Structures, Chania-Crete, Greece, June 4-7, (2000)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06