Simulation of coupled hydro-mechanical wave propagation in driven concrete piles
Paper i proceeding, 2005

Författare

Per Kettil

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Gustav Engström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Int. Conf. on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, CIMNE, Barcelona (2005)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06