Silica Sol for Rock Grouting - Tests on Mechanical Properties
Rapport, 2007

Författare

Christian Butron

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Magnus Axelsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 6

Mer information

Skapat

2017-10-07