Audio-Visual Person Authentication using Lip-Motion from Orientation Maps
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Optical flow

Person identification

Hidden Markov Model

Orientation

Biometric recognition

Gaussian Markov Model

Biometrics

Lip movements

Motion

Structure tensor

Speaker verification

Speaker authentication

Audio-visual recognition

Författare

Maycel Isaac Faraj

Chalmers, Signaler och system

Pattern Recognition Letters

0167-8655 (ISSN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07