Design, Performance Evaluation and Endwall Flow Structure Investigation of an S-shaped Intermediate Turbine Duct
Paper i proceeding, 2007

Författare

Lars-Uno Axelsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Carlos Arroyo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

David Cadrecha

Gunnar Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Proceedings of GT2007. ASME Turbo Expo 2007: Power for Land, Sea and Air. May 14-17, 2007, Montreal, Canada.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Energiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07