Counting Rational Points on Curves and Surfaces
Doktorsavhandling, 2002

bounded height

thin set

counting function

rational point

Batyrev-Manin conjecture

Författare

Niklas Broberg

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

91-7291-190-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1872

Mer information

Skapat

2017-10-07