High-precision low-cost colorimeters and spectrophotometers based on ligquid crystalline optics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

P Kohns

A.A Muravski

Y. Machekin

R. Kankia

V. Svirid

Per Rudquist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

G. Lester

XV Conference on Liquid Crystals

Vol. 5565 332-337

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06