NO oxidation properties of Pt(111) revealed by ab initio kinetic simulations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review B

Vol. 71 115406-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06