A Gaussian Beam Measurement Range for mm and Sub-mm Receivers
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Karsten Ermisch

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Mathias Fredrixon

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Magnus Svensson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

in “Proceedings of Fifteenth International Symposium on Space Terahertz Technology” Massachusetts, USA

www.stt.2004.org/-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07