Measurement Results of Gaussian Beam Verification for HIFI Instrument of Herschel Space Observatory
Paper i proceeding, 2004

Författare

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Karsten Ermisch

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Mathias Fredrixon

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Magnus Svensson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

in “Proceedings of SPIE in Modeling and Systems Engineering for Astronomy”

Vol. 5497 586-595

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07