Competition between superexchange-mediated and sequential electron transfer in a bridged donor-acceptor system
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mikael Winters

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Karin Pettersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Jerker Mårtensson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Bo Albinsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Chem. Eur. J.

Vol. 11 2 562-573

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08