Compact Radio Sources in Luminous Infrared Galaxies
Doktorsavhandling, 2007

EA-salen, Hörsalsvägen 9-11
Opponent: Prof. Alan Pedlar, Dept. of Physics & Astronomy, University of Manchester, Jodrell Bank Observatory, UK

Författare

Rodrigo Parra Barraza

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

978-91-7291-964-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2645

EA-salen, Hörsalsvägen 9-11

Opponent: Prof. Alan Pedlar, Dept. of Physics & Astronomy, University of Manchester, Jodrell Bank Observatory, UK

Mer information

Skapat

2017-10-07