A System for Integrating Heterogeneous, Autonomous Databases
Licentiatavhandling, 2006

rewrite rules

functional data model

database federation

query processing

Database integration

Sal ED, Rännvägen 6, Chalmers University of Technology

Författare

Merja Karjalainen

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Datavetenskap (datalogi)

Technical report L - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 30L

Sal ED, Rännvägen 6, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-06