High Temperature Corrosion of the FeCrAl alloy Kanthal AF, The Influence of H2O and KCl
Doktorsavhandling, 2007

KB, kemihuset
Opponent: Professor W. J. Quadakkers

Författare

Mikael Götlind

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

978-91-7291-933-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2614

KB, kemihuset

Opponent: Professor W. J. Quadakkers

Mer information

Skapat

2017-10-06