The Dirichlet super p-branes in ten-dimensional type IIA and IIB supergravity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

We give the full supersymmetric and kappa-symmetric actions for the Dirichlet p-branes, including their coupling to background superfields of ten-dimensional type IIA and IIB supergravity.

Författare

Martin Cederwall

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Alexander von Gussich

Institutionen för teoretisk fysik

Bengt E W Nilsson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Per Sundell

Anders Westerberg

Institutionen för teoretisk fysik

Nucl.Phys.B490:179-201,1997

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13