Crushing Plant Performance
Doktorsavhandling, 2007

HA2
Opponent: Toni Kojovic

Författare

Per Svedensten

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ämneskategorier

Maskinteknik

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan materialteknik

ISBN

978-91-7291-967-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2648

HA2

Opponent: Toni Kojovic

Mer information

Skapat

2017-10-07