On-board Conversion of Alcohol to Ethers for Fumigation in diesel Engines.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

H Armbruster

S Stucki

Savo Gjirja

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Erik Olsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Proceeding of the I MECH E Part D Journal of Automotive Engineering. (Professional Engineering Publishing).

Vol. Volume 217 No3 155-164

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemiteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06