Comparing Different Grades of Hydro Grinded Nozzles in a Heavy Duty Diesel Engine
Paper i proceeding, 2003

Författare

Andreas Matsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Savo Gjirja

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Sven B Andersson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

SAE Technical Paper Series. Society of Automotive Engineers, No 2003-01-3420

SAE 2003-01-3420

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06