Ether as Ignition Improver and Its Application on Ethanol Fuelled Engine
Rapport, 1997

Författare

Savo Gjirja

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Erik Olsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Engine Design Optimization, a Practical Technology for Optimum Performance and Emissions of an Ethanol Fuelled Engine

ISATA, 30th International Symposium on Automotive Technology & Automation, 16th~19th June 1997 Florence, Italy,; Vol. 30(1997)p. 435-444

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-508902-6

Mer information

Skapat

2017-10-06