The use of Neat Ethanol in a Turbocharged DI Diesel Engine Volvo TM101G
Rapport, 1994

Författare

Savo Gjirja

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Erik Olsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

-9421101-99721994

Mer information

Skapat

2017-10-06