Bostadsförvaltning, miljöarbete och livscykleperspektivet - En litteratur- och branschöversikt
Rapport, 2002

livscykelanalys

mijlöarbete

bostadsförvaltning

Författare

Birgit Brunklaus

Institutionen för miljösystemanalys

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

1404-8167

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-06