Association Between Physical Activity and BMD in Young Men is Modulated By Catechol-O-Methyltransferase (COMT) Genotype - The GOOD Study.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Mattias Lorentzon

Göteborgs universitet

Anna-Lena Eriksson

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Dan Mellström

Göteborgs universitet

Claes Ohlsson

Göteborgs universitet

Journal of Bone Mineral Research

Vol. 22 8 1165-1172

Ämneskategorier

Dermatologi och venereologi

Mer information

Skapat

2017-10-07