Talking about tools – Investigating learning at work in police practice
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Urban Nuldén

Göteborgs universitet

Journal of Workplace Learning

Vol. 19 4 222-239

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10