The European Journal of Engineering Education,2002, vol,27,no 1,13-20
Artikel i övrig tidskrift, 2002

Författare

Andre Jaun

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Lars-Erik Jonsson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

The European Journal of Engineering Education 2002,vol,27,no 1,13-20

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13