Alternativa medier och processer
Paper i proceeding, 1989

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid 13. Nordiska Kolemode och 4. Nordiske Varmepumpedager i Loen, Norge, 30/5-3/6 1989

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07