FoU-Verksamhet Internationellt
Paper i proceeding, 1989

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid 13. Nordiske kjolemode och 4. Nordiske varmepumpedager i Loen, Norge, 30/5 - 3/6 1989

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08