Heat Transfer and Pressure Drop in a Plate-Type Evaporator
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Sven Wellsandt

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06