Biofuelled CHP – Economic synergy effects resulting from cooperation between industry and an energy utility company
Rapport, 2001

Författare

Åsa Marbe

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06