Visualization and Measurement of Flow over a Cylindrical Surface with a Bump
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Murat Tutkun

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Peter Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

B. Anders Pettersson-Reif

AIAA Journal

Vol. 45 7 1763-1770

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06