Energieffektiv indunstning i framtidens massabruk
Paper i proceeding, 2001

Det arbete som presenteras i denna artikel har gjorts inom KAM-programmets energipotentialprojekt. KAM står för Kretsloppsanpassad massafabrik och är ett MISTRA-finansierat forskningsprogram, vars vision är en kretsloppsanpassad massafabrik som tillverkar högkvalitativa produkter och samtidigt utnyttjar vedråvaran så effektivt som möjligt. Förenklat kan man säga att avsikten med energipotentialprojektet är att finna effektiva energisystem för framtidens massa- och pappersbruk, som är tekniskt och ekonomiskt möjliga. För att spara energi i en fabrik måste processerna i sig göras mer effektiva, vilket naturligtvis sker i och med den ständiga teknikutveckling som pågår, men de måste även värmeintegreras bättre med varandra. Exempel på värmeintegration som redan sker är sekundärvärmesystem där värme från olika processdelar återanvänds och integrerade stripprar, som ”lånar” ånga från indunstningsanläggningen istället för att använda färskånga. Pinchtekniken är ett vanligt hjälpmedel för att finna vilka delar i en fabrik som bör värmeintegreras med varandra och vilket minimalt värme- och kylbehov man har när alla delar av fabriken är integrerade på ”rätt” sätt. Flera tidigare pinchstudier har visat att man i ett sulfatmassabruk uppnår störst ångbesparingar när man värmeintegrerar indunstningen med den övriga processen. Anledningen till detta är att indunstningen är en av de största ånganvändarna och samtidigt en av de mest flexibla processerna i ett sulfatmassabruk. I princip kan indunstningen värmeintegreras med den övriga processen på två sätt, antingen genom att indunstningen till viss del utnyttjar spillvärme från den övriga processen vid relativt låga temperaturer, dvs under 100°C, eller att indunstningen drivs vid så hög temperatur att den delvis kan leverera lågtrycksånga till den övriga processen. Dessa båda sätt att värmeintegrera indunstningen på har studerats vid Institutionen för värmeteknik och maskinlära och i denna artikel sammanfattas resultat från två vetenskapliga artiklar , , som handlar just om spillvärmedriven indunstning och indunstning driven med mellantrycksånga.

Författare

Jessica Algehed

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Fiberlinjekonferensen 01, Stockholm 2001

1404-7098 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06