Reglerteknikens möjligheter i framtidens intelligenta hus - En förstudie
Rapport, 2001

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Mohsen Soleimani-Mohseni

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06