A Simulink Model Environment for evaluation of Control-Strategies in Intelligent Buildings
Paper i proceeding, 2001

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Mohsen Soleimani-Mohseni

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Proceedings Nordic Mathlab Conference, Oslo, Norway

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06