Swedish SDHW System Procurement Competition-Description and Experiences
Paper i proceeding, 2001

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Peter Kovacs

Proceedings of Northsun 2001, Leiden, Holland

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08